panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-10-09 Wereldforum Sociale Zekerheid: een blik op de toekomst van de sociale bescherming

Van 14 tot 18 oktober 2019 komen meer dan 1.000 experten van de sociale zekerheid, uit meer dan 150 landen, samen in het Square Convention Center te Brussel voor het Wereldforum Sociale Zekerheid (...

2019-10-01 Arbeidsmarktanalyse tweede kwartaal 2019

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het  tweede kwartaal 2019 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,3%) als in arbeidsvolume (+1,3%...

2019-08-30 Tewerkstellingsbarometer juli 2019

Hoeveel personen waren er aan de slag in juli 2019? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in juli 2019 bedroeg 4.032.486. Dat is een stijging van ongeveer 58.500...
^ Back to Top