corona interim

interim

Gedurende de laatste maanden voorafgaand aan de Coronacrisis kende de tewerkstelling van uitzendkrachten een lichte terugval (-3,5% tijdens het 4de kwartaal 2019 – gegevens snelle ramingen). Het is duidelijk dat de sluiting van heel wat sectoren rond 18 maart een directe impact heeft op de inzet van uitzendkrachten. Een scherpe daling van 25% tot 30% in maart, een stabilisering rond dit niveau in april. Vanaf begin mei is er week na week een lichte herneming merkbaar. Deze herneming valt stil in juni. Aan het begin van de zomerperiode valt het aantal uitzendkrachten licht terug, maar komt toch iets dichter bij het niveau van het voorgaande jaar (ca. – 15%). In oktober houdt de lichte stijging aan en de terugval schommelt eind oktober rond -5% ten opzichte van zelfde periode in 2019. De impact van de hernieuwde sluiting van niet-essentiële activiteiten is merkbaar in de cijfers van november maar veel minder dan bij de eerste golf. In december bedraagt is de terugval beperkt, vooral tijdens de eindejaarsperiode. In de eerste weken van januari ligt het aantal uitzendkrachten tussen de 5 à 10% lager dan in de zelfde periode vorig jaar.

^ Back to Top