detailhandel

detailhandel en kappers

Het effect van de corona-maatregelen op de extra’s en de flexi’s buiten de horeca is minder uitgesproken. De flexi’s bij kappers valt quasi stil, maar daarbij moet opgemerkt worden dat het daar al om zeer kleine aantallen ging. Bij de flexi’s in de detailhandel was er wel een duidelijke terugval, grosso modo, tot het niveau van 2019. Het aantal flexijobs in detailhandel was echter in begin 2020 gemiddeld het dubbele t.o.v. begin 2019. Vanaf het  tweede weekend van augustus neemt de vraag naar flexiwerknemers opnieuw toe, en deze trend zet zich door in september en oktober. De tweede lockdown was minder uitgebreid en korter van duur dan in mart en de terugval in de cijfers was veel beperkter. Met eindejaarsperiode piekt de tewerkstelling van flexijjobs in de handel. Ook in de eerste weken van januari ligt het aantal flexiwerknemers in de detailhandel sterk boven het niveau van vorig jaar (ongeveer + 35%) .

^ Back to Top