Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2020-03-26 Coronacrisis: check RSZ-uitstel

Vorige vrijdag besliste de regering om een hele reeks werkgevers de mogelijkheid te bieden hun RSZ-betalingen vanaf 20 maart met betrekking tot het eerste en tweede kwartaal uit te stellen tot 15...

2020-03-24 RSZ niet meer toegankelijk voor bezoekers

Om u en onze medewerkers te beschermen, zullen wij de contacten vanaf nu beperken tot schriftelijk en telefonisch verkeer. Het onthaal van de RSZ wordt voorlopig gesloten tot en met 5 april. U kunt...

2020-03-22 Coronacrisis: maatregelen voor werkgevers nu online

De federale regering heeft enkele maatregelen genomen om werkgevers te helpen om de moeilijke periode van de corona-epidemie te overbruggen. Uitstel van betaling De belangrijkste maatregel is zeker...
^ Back to Top