panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-02-01 RSZ-attest openbare aanbestedingen wordt digitaal

Hebt een attest openbare aanbestedingen nodig? Dan veranderen er een aantal zaken voor u op 1 februari. Nieuw: het schuldenattest Aanbestedende overheden die willen weten of een deelnemende...

2019-01-30 Tewerkstellingsbarometer december 2018

Hoeveel personen waren er aan de slag in december 2018? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in december 2018 bedroeg 4.063.416. Dat is een stijging van ongeveer 61....

2019-01-08 Arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,2%) als in arbeidsvolume (+1,4%...
^ Back to Top