panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2018-07-03 Arbeidsmarktanalyse eerste kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2017 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,1%) als in arbeidsvolume (+1,6%...

2018-06-29 Tewerkstellingsbarometer mei 2018

Hoeveel personen waren er aan de slag in mei 2018? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in mei 2018 bedroeg 4.009.250. Dat is een stijging van ongeveer 57.800 eenheden...

2018-06-12 RSZ gesloten op 14 juni 2018

Op donderdag 14 juni is de RSZ gesloten voor het publiek. Ook telefonisch zijn onze diensten niet bereikbaar. We staan weer tot uw beschikking op 15 juni vanaf 8:30 uur.
^ Back to Top