panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2019-01-08 Arbeidsmarktanalyse derde kwartaal 2018

Ten opzichte van dezelfde periode in 2018 is de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2018 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+1,2%) als in arbeidsvolume (+1,4%...

2018-12-18 Dienstverlening van de RSZ tijdens de kerstperiode

Tijdens de kerstperiode is de RSZ gesloten van 24 december 2018 tot en met 2 januari 2019. Toch organiseren we een beperkte dienstverlening om op uw belangrijkste vragen te kunnen antwoorden. Per...

2018-12-13 Jobcreatie op hoogste peil sinds 5 jaar

De jobcreatie in België staat op het hoogste peil sinds 5 jaar, terwijl de jobdestructie weer het peil van voor de crisis in 2008 heeft bereikt. Dat blijkt uit cijfers van het Dynam-project, dat...
^ Back to Top