Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

In de kijker

2020-05-04 RSZ niet meer toegankelijk voor bezoekers

Om u en onze medewerkers te beschermen, zullen wij de contacten vanaf nu beperken tot schriftelijk en telefonisch verkeer. Het onthaal van de RSZ wordt voorlopig gesloten tot en met 17 mei. U kunt...

2020-04-29 Tewerkstellingsbarometer maart 2020

Hoeveel personen waren er aan de slag in maart 2020? Werknemers aan de slag Het gemiddelde aantal tewerkgestelde personen in maart 2020 bedroeg 4.093.144. Dat is een stijging van ongeveer 44.200...

2020-04-27 Post verzenden en ontvangen tijdens de coronacrisis: werk elektronisch

Post verzenden naar en ontvangen van de RSZ is in de coronacrisis minder vanzelfsprekend dan voorheen. Maar er zijn oplossingen. Documenten verzenden via contactformulier De coronacrisis leert ons...
^ Back to Top