land- en tuinbouw

Land- en tuinbouw

De daling van het aantal extra’s in de land- en tuinbouw ten opzichte van 2019 was in maart nog eerder beperkt. De piek m.b.t. de inzet van extra’s in de land- en tuinbouw wordt echter maar einde 2de kwartaal en in 3de kwartaal bereikt. Gezien het risico dat de gelegenheidswerknemers, voor meer dan 75% afkomstig uit het buitenland, voor de komende periodes niet ter bestemming geraken, werd het contingent voor werknemers en werkgevers voor 2020 verdubbeld, zodat hier aanwezige extra’s langer kunnen blijven werken. Tevens werden de mogelijkheden voor gelegenheidswerk te combineren met een vergoeding (tijdelijke werkloosheid, leefloon, asielzoekers,…) verruimd. De cijfers van april 2020 liggen op het niveau van deze van de overeenstemmende maanden van 2019, en vanaf de maand mei zijn de aantallen zelfs hoger dan in 2019. Dit is mogelijk een effect van het inzetten van werknemers uit andere sectoren die in tijdelijke werkloosheid zijn die niet dezelfde productiviteit hebben of evenveel uren werken en waarvan er mogelijks meer moeten ingezet worden. Vanaf midden augustus loopt het aantal sterk op doordat piek van het oogstseizoen dit jaar vroeger valt. Ook na de piek van eind augustus blijft het niveau van extra’s hoger dan dat van 2019. Vanaf oktober ligt het aantal extra’s op hetzelfde niveau als dat van 2019 en vanaf midden november opnieuw iets hoger. Tijdens de eerste weken van januari zijn de aantallen vergelijkbaar met het voorgaande jaar.

^ Back to Top