COVID-19: compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020 2020-10-27

Om de financiële gevolgen van de coronacrisis te verlichten, heeft de regering een compensatieregeling uitgewerkt die voorziet dat de betrokken werkgevers een tegemoetkoming zullen ontvangen die overeenstemt met de verschuldigde netto patronale basisbijdragen en de patronale solidariteitsbijdrage voor studenten verschuldigd voor het derde kwartaal 2020.

Een wetsontwerp dat deze aangelegenheid regelt, wordt op dit ogenblik voorbereid. Nadere informatie volgt zodra een definitief wetsontwerp ter beschikking is.

Meer informatie

Compensatie voor de RSZ-bijdragen van het derde kwartaal 2020

^ Back to Top