Stopzetting Administratieve instructies op CD-Rom en papier 2009-11-24

De publicatie en verzending van de Administratieve instructies op CD-Rom en op papier wordt vanaf het kwartaal 2010/1 stopgezet. De Administratieve instructies zijn dan enkel nog raadpleegbaar op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Op deze DmfA-pagina kan u de actuele en alle vroegere versies van de Administratieve instructies terugvinden. U kan er eveneens de tussentijdse aanpassingen raadplegen.

In de online-versie van de Administratieve instructies kan u per rubriek of hoofdstuk bladeren. Indien gewenst kan u een pdf-versie van de instructies downloaden of afdrukken. Vanaf de versie 2009/4 is het zelfs mogelijk zijn om ze deel per deel te downloaden.

Het stopzetten van de Administratieve instructies op CD-Rom en op papier wordt ingegeven door het sterk dalend aantal gebruikers ervan, in tegenstelling tot het aantal bezoekers op de portaalsite.

Verder zal de online versie van de Administratieve instructies in de loop van 2010 nog gebruiksvriendelijker en interactiever gemaakt worden. Dit kadert in het voortdurende streven van de RSZ naar modernisering en innovatie.

^ Back to Top