Eerste ‘Dag van de Solidariteit’ bij de RSZ 2014-09-25

Op 30 september organiseert de RSZ voor de eerste keer een ‘Dag van de Solidariteit’. Daarmee geeft de RSZ uiting aan zijn maatschappelijke engagement én wil hij de interne teambuilding bevorderen.

Deelnemen aan sociale projecten

Tijdens de ‘Dag van de Solidariteit’ geeft de RSZ zijn medewerkers de kans om deel te nemen aan een sociaal project. De deelname is vrijwillig en vindt plaats buiten de werkuren. De RSZ treedt ‘faciliterend’ op: hij maakt het project mogelijk en neemt een aantal kosten voor zijn rekening.

Welke projecten?

De projecten waaraan RSZ-medewerkers kunnen deelnemen, zijn:

  • Moeders voor Moeders: een vzw in Antwerpen die materiaal en voeding verdeelt onder gezinnen met jonge kinderen die het financieel zeer moeilijk hebben;
  • Le Maillon: een tehuis in Gilly (Charleroi) voor volwassen personen met een mentale handicap;
  • Poverello Brussel: een vzw die onderdak en maaltijden verschaft aan daklozen.

Aan deze pilootprojecten nemen drie solidariteitsteams van 8 à 10 medewerkers deel. In het voorjaar van 2015 volgt dan een ruimere solidariteitsactie waaraan iedereen vrijwillig kan deelnemen. De bedoeling is om deze actie vervolgens jaarlijks te herhalen.

Waarom?

Met dit initiatief heeft de RSZ een dubbel doel.

  • Een maatschappelijk engagement aangaan. De RSZ is een instelling die maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Dat doet hij in de eerste plaats door zijn kerntaken voor de sociale zekerheid efficiënt uit te voeren. Maar daarnaast probeert de RSZ ook andere activiteiten te ontplooien die impact hebben op de samenleving.
  • Het contact tussen de eigen medewerkers bevorderen. Doordat er in kleine groepen samengewerkt wordt, is dit initiatief ook een vorm van teambuilding.
^ Back to Top