Op de arbeidsmarkt is er in het eerste kwartaal van 2016 nog steeds een gestage groei 2016-06-30

De trend van de tewerkstelling blijft ook in het eerste kwartaal van 2016 gematigd positief. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop vooruit ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee wordt de stijgende trend van de voorbije 2 jaar doorgezet.

Globaal beeld

Ten opzichte van dezelfde periode in 2015 is de loontrekkende tewerkstelling in het eerste kwartaal 2016 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+ 0,8%) als in arbeidsvolume (+0,9% voltijdsequivalenten). Globaal blijft het beeld dat van een matig groeiende arbeidsmarkt. De positieve trend komt er vooral onder impuls van de commerciële dienstverlening. De tewerkstelling in de “Industrie en Bouw” gaat er minder sterk op achteruit dan de voorbije jaren. De groei in de “Niet-commerciële dienstverlening” is echter quasi stilgevallen.

Lees meer in onze nieuwsbrief

^ Back to Top