Toenemende groei van de arbeidsmarkt in derde kwartaal 2016 2016-12-21

De trend van de tewerkstelling blijft ook in het derde kwartaal van 2016 positief. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ. Zowel het aantal tewerkgestelde werknemers als het arbeidsvolume ging erop vooruit ten opzichte van een jaar eerder. De groei van de tewerkstelling in 2016 versnelt ten opzichte van de groei in 2014 en 2015.

Globaal beeld

Ten opzichte van dezelfde periode in 2015 is de loontrekkende tewerkstelling in het derde kwartaal 2016 toegenomen, zowel in aantal arbeidsplaatsen (+ 1,3%) als in arbeidsvolume (+1,4% voltijdsequivalenten). Globaal blijft het beeld dat van een gestaag groeiende arbeidsmarkt. De positieve trend komt er vooral onder impuls van de commerciële dienstverlening. De daling van de tewerkstelling in de “Industrie en Bouw” is stilgevallen en voor het eerst sinds 2011 wordt er zelfs een lichte groei vastgesteld. De “Niet-commerciële dienstverlening” kent een lichte groei.

De toegenomen vraag naar arbeidskrachten uit zich ook nog in de aanhoudende groei van de tewerkstelling van uitzendkrachten (+8% in arbeidsvolume in voltijdsequivalenten ten opzichte van het derde kwartaal 2015).  

Werknemersprofiel

De toegenomen groei van de tewerkstelling is het opvallendst bij de mannen. Terwijl de groei op jaarbasis bij de vrouwen sinds 2014 vrij constant tussen 1,2% en 1,5% bleef, is de toestand bij de mannen geëvolueerd van een status quo in 2014 naar een groei van 1% in het tweede en derde kwartaal 2016. Deze kentering is het opvallendst in de leeftijdsgroep van 25 tot 39 jaar.

De toename van de tewerkstelling doet zich enkel voor in de privésector en betreft zowel voltijdse als deeltijdse jobs.  

De stijging geldt zowel voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (+1,4%), het Vlaams Gewest (+1,1%), als het Waals Gewest (+1,1%).

Industrie en bouw

De negatieve trend van de tewerkstelling op jaarbasis in de industrie en in de bouw is volledig stilgevallen. Er is een lichte groei in arbeidsplaatsen en in arbeidsvolume. In de meeste deelsectoren is de daling stilgevallen of is zelfs sprake van een lichte groei. Alleen in de vervaardiging van machines en apparaten en de vervaardiging transportmiddelen blijft de trend negatief. De farmaceutische nijverheid daarentegen blijft sterk groeien en ook de voeding- en dranknijverheid vertoont een positieve trend.

Dienstverlenende sectoren

In de commerciële dienstverlening is er een stevige toename van de tewerkstelling ten opzichte van het derde kwartaal 2015 (+2,0% in arbeidsplaatsen en +2,3% in arbeidsvolume). Dat is het resultaat van een forse groei in zowel “Informatie en communicatie” als in de administratieve, ondersteunende en gespecialiseerde diensten. Ook in de sectoren “Handel”, “Vervoer en opslag” en “Horeca” is er een merkbare groei van de tewerkstelling. Alleen in de sector “Financiële activiteiten” blijft de evolutie van de tewerkstelling licht negatief.

Globaal evolueert de tewerkstelling in de niet-commerciële dienstverlening nog positief (+0,7%). Dit is het resultaat van een dalende trend binnen de sector openbaar bestuur (ongeveer -1,5%), een status-quo in het onderwijs (op het ogenblik van de opmaak van deze cijfers waren de gegevens echter nog erg onvolledig) en een iets sterkere groei in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening (+2,3%).

Uitzendarbeid

Ook in het derde kwartaal 2016 steeg de vraag naar arbeidskrachten via uitzendarbeid. Eind september 2016 werden opnieuw meer arbeidsplaatsen bij de uitzendarbeid geteld dan eind september 2015 (+3% bij arbeiders, +4% bij bedienden). Ook het arbeidsvolume in voltijdsequivalenten tijdens het derde kwartaal 2016 was fors hoger dan in het derde kwartaal 2015 (+8% bij arbeiders, +9% bij bedienden).

De vraag naar arbeidskrachten in de particuliere huishoudens via het stelsel van de dienstencheques lijkt zich te stabiliseren, met toch nog een groei op jaarbasis gemeten in arbeidsvolume van ongeveer 2,8%.

^ Back to Top