Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Kwartaalgegevens in verband met de gelijkgestelde perioden

Laatste update: 14 December 2020

De brochure die de gelijkgestelde perioden behandelt verschijnt één keer per jaar. Ze groepeert gegevens over de vier kwartalen van het betrokken jaar.

Op deze pagina worden een aantal basisgegevens gepresenteerd per kwartaal, onder de vorm van een tijdreeks.

Door de fusie met DIBISS, is de RSZ vanaf 1 januari 2017 ook bevoegd voor de inning van bijdragen van de lokale besturen. De waarnemingssfeer van de RSZ-statistieken wordt zo uitgebreid met de werknemers van de plaatselijke en provinciale overheden en omvat nu meer dan 99% van de loontrekkende tewerkstelling in België.

U vindt in de gepresenteerde excel-bestanden een tijdreeks  vanaf 2017 tot en met het meest recent beschikbare kwartaal, met in het eerste bestand naar economische activiteit het aantal betrokken werkgevers en werknemers, het aantal dagen en het VTE, waarbij de werkgevers geteld worden volgens de rubriek van hoofdactiviteit.

In de andere bestanden wordt een verdeling gemaakt naar sectorgroep (PC), het geslacht en het statuut, de woonplaats (hoofdverblijfplaats) en de locatie van de werkplaats (vestigingseenheid) van de werknemer. Omdat meerdere waarden van deze criteria kunnen gelden voor eenzelfde werkgever, is het aantal werkgevers in die tabellen niet hernomen.

Per groep van gelijkgestelde perioden (groep A tot groep s: de afbakening vindt u in dit pdf-document) zijn er 5 excel-bestanden met draaitabellen:

^ Back to Top