Onlinestatistieken

Deze rubriek bevat statistische gegevens die niet in gedrukte vorm verschijnen, maar ook aanvullingen op bestaande statistische gegevens.

Tijdreeksen over de bijdrageverminderingen.

Laatste update: 22 December 2020

203e brochure die de bijdrageverminderingen behandelt verschijnt vier keer per jaar en bevat de gegevens van het betreffende kwartaal.

De hieronder gepresenteerde tabellen geven een aanvullend overzicht van de bijdrageverminderingen vanaf het eerste kwartaal 2000 voor de algemene tijdreeks, vanaf het eerste kwartaal 2004 voor deze volgens de woonplaats van de werknemer en vanaf het derde kwartaal 2014 voor deze volgens de werkplaats.

De globale cijfers van elk kwartaal hebben een voorlopig karakter omdat het de cijfers zijn die beschikbaar zijn 3 maanden na het einde van het betrokken kwartaal. Ze gaan de meer gedetailleerde cijfers die in de brochure verschijnen ongeveer 4 maanden vooraf.

tijdreeksen vanaf 2013/1 tot 2020/3

tijdreeksen 2000/1 tot 2012/4

tijdreeksen naar gewest van de woonplaats van de werknemer vanaf 2013/1 tot 2020/1

tijdreeksen naar gewest van de woonplaats van de werknemer 2004/1 tot 2012/4

tijdreeksen naar gewest van de werkplaats van de werknemer 2014/3 tot 2018/1

^ Back to Top