Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Tewerkstelling van studenten met een studentencontract

Laatste update: 09 December 2020

Statistische informatie over studentenjobs (geen onderwerping aan de sociale zekerheid maar met een solidariteitsbijdrage).

We werken constant aan het verbeteren van onze statistieken. De wijze van telling van de statistiek “Studentenarbeid” werd verfijnd.

De publicatie is sinds het eerste kwartaal 2017 meer in overeenstemming gebracht met de methodologische principes die we bij de andere statistieken gebruiken. Het betreft in dit geval concreet het bepalen van één belangrijkste tewerkstelling bij één en dezelfde werkgever en de mogelijkheid om in alle gevallen dubbeltellingen als gevolg van tewerkstellingen bij zowel lokale besturen (die vroeger onder de bevoegdheid van DIBISS vielen) als bij andere werkgevers te kunnen elimineren. Er is bijgevolg een kleine tijdsbreuk: een daling in het aantal arbeidsplaatsen en in het aantal studenten in tabel 14 van de brochure. Meer info kan u terugvinden in de inleiding van de brochure.


  • Periodiciteit: de brochure wordt elke kwartaal gepubliceerd. Vóór de wijzigingen vanaf het derde kwartaal 2005, werd de brochure jaarlijks (voor het derde kwartaal) gepubliceerd (het derde en het vierde kwartaal 2005 zijn in één brochure opgenomen).
  • Eerste publicatie: de eerste publicatie betreft 1997.

Tabellen

Inleiding van de brochure

Volledige brochure

2020/2

2020/2  2020/2 

2020/1

2020/1 2020/1

2019/4

2019/4 2019/4

2019/3

2019/3 2019/3

2019/2

2019/2 2019/2

2019/1

2019/1 2019/1

2018/4

2018/4 2018/4

2018/3

2018/3 2018/3

2018/2

2018/2 2018/2

2018/1

2018/1 2018/1 

2017/4

2017/4 2017/4

2017/3

2017/3 2017/3

2017/2

2017/2 2017/2

2017/1

2017/1 2017/1 

2016/4

2016/4 2016/4

2016/3

2016/3 2016/3

2016/2

2016/2  2016/2 

2016/1

2016/1  2016/1 

2015/4

2015/4 2015/4

2015/3

2015/3  2015/3 

2015/2

2015/2  2015/2 

2015/1

2015/1  2015/1 

Overzicht

Het werk dat studenten tijdens hun studietijd uitvoeren is een zeer complexe realiteit en vaak moeilijk te meten. In een aantal gevallen is de RSZ niet op de hoogte van de tewerkstelling, omdat er geen sociale verplichtingen zijn, in andere gevallen is ze niet te onderscheiden van een gewone tewerkstelling.

Het bestaan van specifieke bepalingen betreffende de studentenjobs tijdens de maanden juli, augustus en september - vanaf het derde kwartaal 2005 uitgebreid tot alle kwartalen - maakt het mogelijk hun situatie apart te behandelen.

^ Back to Top