Publicaties

Via de multifunctionele aangifte delen werkgevers ieder kwartaal informatie mee die de RSZ in staat stelt om statistieken te maken en ter beschikking te stellen. Een aantal statistieken worden op vaste tijdstippen gepubliceerd onder de vorm van brochures.

Verdeling van de arbeidsplaatsen naar plaats van tewerkstelling

Laatste update: 18 Oktober 2020

In deze brochure vindt u info over werknemers onderworpen aan de sociale zekerheid naar plaats van tewerkstelling - Gele brochure, de zgn. gedecentraliseerde statistiek (arbeidsplaatsen).

Aanvullende gegevens zijn te raadplegen in de rubriek onlinestatistieken.

 • Periodiciteit: de brochure wordt sedert 2015 elk kwartaal gepubliceerd. Tot 2002 werden de brochures slechts één keer per jaar (op 30 juni) gepubliceerd. 2003 en 2004 zijn overgangsjaren waarin de publicatie op 31 december gebeurde (voor 2003 zijn er ook ramingen gebeurd voor 30 juni). Van 2005 tot 2014 was dit halfjaarlijks.
 • Eerste publicatie: De eerste publicatie heeft betrekking op 1970.

Opgelet! Erratum: Voor 2018/1 en 2018/2 werden de tabelen naar activiteit, gepubliceerd voor 18/12/2019 vervangen (anomalie in de Secties P en Q)

Inleiding

Tabellen

Volledige brochure

2019/2 2019/2  2019/2 
2019/1 2019/1 2019/1 
2018/4 2018/4 2018/4
2018/3 2018/3 2018/3
2018/2 2018/2 2018/2
2018/1 2018/1 2018/1
2017/4 2017/4 2017/4
2017/3 2017/3 2017/3
2017/2 2017/2 2017/2
2017/1 2017/1 2017/1
2016/4 2016/4 2016/4
2016/3 2016/3 2016/3
2016/2 2016/2 2016/2
2016/1 2016/1 2016/1
2015/4 2015/4 2015/4
2015/3 2015/3 2015/3
2015/2  2015/2  2015/2 
2015/1 2015/1  2015/1 
2014/4 2014/4  2014/4
2014/2 2014/2  2014/2 
2013/4 2013/4 2013/4
2013/2 2013/2  2013/2 
2012/4  2012/4  2012/4 
2012/2 2012/2  2012/2 

Over de gedecentraliseerde statistiek van de arbeidsplaatsen

De statistiek laat toe om het aantal arbeidsplaatsen (en de lokale vestigingseenheden van werknemers) te kennen van een bepaalde regio, provincie of arrondissement. Ze worden opgemaakt op basis van de vestigingseenheden (of lokale eenheden) van de ondernemingen waar de werknemers tewerkgesteld zijn.

De gegevens over de werknemers aangegeven bij DIBISS (ex-RSZPPO) zijn geïntegreerd.

Opmerking: gegevens op het niveau van gemeente zijn te verkrijgen op aanvraag bij de directie Statistieken.

Opgelet: deze statistieken hebben betrekking op de vestigingseenheden en hun grootte. Ze kunnen in geen geval gebruikt worden om conclusies te trekken over de evolutie van de ondernemingen zelf, in het bijzonder over de kleine en middelgrote ondernemingen. Meer gegevens over kmo's kan u vinden bij de onlinestatistieken

De classificatiecriteria

De gegevens worden als volgt verdeeld:

 • De kenmerken van de vestigingseenheid: de economische activiteit (NACE-bel), de dimensie, de sector (privé-sector en overheidssector), het bestuurlijk arrondissement;
 • De werknemerskenmerken: het geslacht, het statuut (arbeider, bediende, ambtenaar) 

Methodologische opmerkingen

 • Tot en met 2003 werden de gegevens opgevraagd per "inrichting": alle werknemers werden gegroepeerd per gemeente (en eventueel activiteit) van tewerkstelling.
 • Bij de opmaak van de gegevens voor 31 december 2004 werd voor de eerste maal gesteund op de vestigingseenheden zoals gedefinieerd in de Kruispuntbank van de Ondernemingen (KBO). Deze notie van vestigingseenheden stemt overeen met de notie van lokale eenheden en laat toe om veel dichter aan te sluiten bij de economische realiteit.
 • Vanaf 2009 worden voor de RSZPO de gegevens ook verdeeld op basis van de vestigingseenheid. Dit leidt niet alleen tot een hoger aantal vestigingen (bij de vroegere notie inrichting werden vestigingen in eenzelfde gemeente met eenzelfde activiteit samengevoegd), maar leidt ook tot een coherentere indeling naar activiteit.
 • Door wijzigingen in de juridische vorm zijn een aantal OCMW- en universitaire ziekenhuizen van de publieke sector naar de privé-sector verhuisd. Als gevolg hiervan worden een aantal ambtenaren (geneesheren-professoren) opgenomen in de privé-sector. 

Bijkomende gegevens

De gegevens "Werknemers opgenomen in de sociale zekerheid naar plaats en activiteit van de vestigingseenheid (RSZ en DIBISS, ex-RSZPPO)" zijn beschikbaar voor dezelfde kwartalen als de brochure zelf (zie "periodiciteit" hierboven).

De volgende basisgegevens zijn ook beschikbaar als Access-bestand. De gegevens 2007 zijn heringedeeld volgens de NACE-Bel 2008. (downloaden en offline raadplegen):

Om een beter zicht te krijgen op de relatie NACE-Bel 2003 - NACE-Bel 2008 kan u voor 2007 (zowel het tweede als het vierde kwartaal) de gegevens op niveau arrondissement volgens NACE-Bel 2003 kruisen met de indeling volgens NACE-bel 2008 en dit op het niveau van de rubrieken zoals die in de brochures zijn terug te vinden (access-database of excel-bestand):

 • vergelijkingstabel NACE 2003 - NACE 2008 (gegevens 2007, access-database)
 • vergelijkingstabel NACE 2003 - NACE 2008 (gegevens 2007, excel-bestand)

  Om de OLAP-kubus te gebruiken, moet je hem lokaal opslaan, een nieuw Excel-bestand aanmaken (minstens versie XP) en een draaitabel aanmaken (optie externe gegevensbron, OLAP-kubus, nieuwe gegevensbron) op basis van deze kubus.

  Voor het openen van de MS Officebestanden kan het zijn dat u een beveiligingsmelding krijgt waardoor het bestand zich niet opent.
  Het volstaat dan om het url-adres van de website van de RSZ in uw browser te laten opnemen in de lijst van vertrouwde sites (voor Internet Explorer is dit in het menu Extra > Internetopties > Beveiliging > Vertrouwde Websites, Websites...).

  Om de kubus te openen moet je soms ook aanduiden in Windows met welk programma je de bestanden met extensie.cub moet openen, duidt hiervoor Excel aan.

^ Back to Top