Minnelijke afbetalingsplannen

Eén van de maatregelen om werkgevers te ondersteunen, is een minnelijk afbetalingsplan voor sociale bijdragen bij de RSZ.

Betalingsmoeilijkheden door coronavirus

Ondervindt uw onderneming economische gevolgen van het COVID-19-virus, en hebt u moeilijkheden om uw sociale bijdragen te betalen? Voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 mag u op basis van de COVID-19-problematiek een minnelijk afbetalingsplan bij de RSZ aanvragen.

Er is een wetsontwerp ingediend dat deze maatregel verlengt voor het derde en vierde kwartaal 2020. Zodra dit definitief wordt, wordt deze informatie toegevoegd.

Met het minnelijk afbetalingsplan van de RSZ doet u maandelijkse afbetalingen voor een maximum van 24 maanden. Hebt u al uw socialezekerheidsbijdragen correct betaald, dan is het mogelijk dat de RSZ u vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Hoe vraagt u een minnelijk afbetalingsplan aan?

Neem de pagina Minnelijk afbetalingsplan op het portaal van de sociale zekerheid door en vul het aanvraagformulier in. In het vak ‘Uw motivatie’ legt u uit op welke manier uw onderneming financieel te lijden heeft door het coronavirus.

^ Back to Top