Zich inschrijven

U wil van start gaan als werkgever en één of meerder werknemers tewerkstellen? Hieronder vindt u een overzicht van uw verplichtingen t.o.v. de RSZ.

Zich als werkgever inschrijven

Als een organisatie voor het eerst personeel in dienst wil nemen, dan moet zij zich als werkgever inschrijven bij de RSZ (‘identificeren’).

Dat proces verloopt via een onlinetoepassing op de portaalsite van de sociale zekerheid (Wide). Na afloop krijgt de werkgever een identificatienummer (het ‘RSZ-nummer’).

Heeft een werkgever tijdelijk of definitief geen personeel meer in dienst, dan moet hij dat melden. Ook sommige wijzigingen in de situatie van zijn organisatie (bijvoorbeeld van de activiteit) moet hij doorgeven.

Alle informatie over het identificatieproces vindt u in de Administratieve instructies.

^ Back to Top